Учебници 10 клас (6)
Тетрадки 10 клас (5)
Помагала 10 клас (7)
За учителя 10 клас (1)

 

 

Работна тетрадка по физикохимия, 10. клас

Соня Сиракова

Нови знания

Учебното помагало е част от програмата "Учебници и учебни помагала по химия и екология за професионалните гимназии с направление Химическа промишленост" с ...

прочети повече »
5.00 лв.
Електроенергетика, 10. клас

Мария Гроздева

Нови знания

Учебното помагало е написано в съответствие с тематичния план по предмета „ прочети повече »

8.00 лв.

Учебното помагало е написано в съответствие с утвърдената от МОМН програма от 2005 г. по учебните предмети " прочети повече »

6.80 лв.
Аналогова схемотехника 10 клас

Величка Спасова

Нови знания

Учебното помагало е предназначено за задължителната подготовка на учениците от всички специалности от професионалното направление ...

прочети повече »
9.00 лв.
Електроника: 10. клас

Величка Спасова

Нови знания

Учебното помагало е предназначено за учениците от Х клас на професионалните гимназии, ...

прочети повече »
7.00 лв.
Електротехническо чертане: 10. клас

Виолета Бойчева

Нови знания

Учебното помагало е написано в съответствие с утвърдена от Министерството на образованието и науката учебна програма по предмета ...

прочети повече »
7.00 лв.
Техническо чертане и документиране: 10. клас

Мария Гроздева, Виолета Бойчева

Нови знания

Учебното помагало за задължителна професионална подготовка е разработено в съответствие с утвърдените от МОМН учебни програми по ...

прочети повече »
8.00 лв.

Основната задача на тази дисциплина е да развие техническо то мислене на учениците; да изгради ...

прочети повече »
5.50 лв.

Съвместното използване на двете тетрадки ще осигури добра теоретична и практическа подготовка, необходима за създаването на ...

прочети повече »
5.50 лв.

Упражненията са с различни по характер и форма задания и изискват разнообразни учебни дейности от учениците. Например: описване и ...

прочети повече »
5.00 лв.

Made by: TaraSoft Copyright © 2010 MnogoKnigi.com All rights reserved. MnogoKnigi.com

Учебна литература за 10-ти клас